Boitshepo – Paperback

R100,00

Morago ga gore batsadi ba gagwe ba mo tlogele le MmaItseng mo motseng wa Dinokeng, Boitshepo wa dingwaga di le sometlhano o ne a iphitlhela a tshwaragane le bothata jwa go tlwaela botshelo jwa motse, dikgwetlho tsa go dira ditsala, le sekolo se sešwa. E rile mo a neng a ithaya a re tsotlhe di apere tshiamo, a lemoga lebaka-legolo la gore batsadi ba gagwe ba bo ba mo tlisitse kwa Dinokeng, mme kitso e no ya fetola botshelo jwa gagwe goya-goile.

Paperback

Author: Segametsi Moumakwa

1st Edition

Language: Setswana

SKU: 9780620600859 Categories: ,

Description

Morago ga gore batsadi ba gagwe ba mo tlogele le MmaItseng mo motseng wa Dinokeng, Boitshepo wa dingwaga di le sometlhano o ne a iphitlhela a tshwaragane le bothata jwa go tlwaela botshelo jwa motse, dikgwetlho tsa go dira ditsala, le sekolo se sešwa. E rile mo a neng a ithaya a re tsotlhe di apere tshiamo, a lemoga lebaka-legolo la gore batsadi ba gagwe ba bo ba mo tlisitse kwa Dinokeng, mme kitso e no ya fetola botshelo jwa gagwe goya-goile.

Author: Segametsi Moumakwa

1st Edition

Language: Setswana

This paperback copy can be sent via Paxi (please indicate your preferred location during checkout), door-to-door courier or it can be collected at the following pick-up location:

  • Equestria