Tuelo ya boleo ke loso – Paperback

R150,00

Kgosi Tsietsi o kokometse setulo sa bogosi ka bonweenwee, morago ga gore mong wa setulo a bolawe. Mo godimo ga moo, o dirisa madi a morafe botlhaswa. Ba ba lekang go mo gakolola o a ba tlhapatsa. Bangwe ba morafe ba ipopa ngatana go bona gore ba ka mo folosa jang. Fela seno se tlisa matlhotlhapelo mo motseng.

Paperback

Author: Karabo Mogapi

1st Edition

Language: Setswana

SKU: 9780994684486 Categories: ,

Description

Kgosi Tsietsi o kokometse setulo sa bogosi ka bonweenwee, morago ga gore mong wa setulo a bolawe. Mo godimo ga moo, o dirisa madi a morafe botlhaswa. Ba ba lekang go mo gakolola o a ba tlhapatsa. Bangwe ba morafe ba ipopa ngatana go bona gore ba ka mo folosa jang. Fela seno se tlisa matlhotlhapelo mo motseng.

Author: Karabo Mogapi

1st Edition

Language: Setswana

This paperback copy can be sent via Paxi (please indicate your preferred location during checkout), door-to-door courier or it can be collected at the following pick-up location:

  • Equestria